Wang et al, Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy, J Child Neurol, 2007

CHOP INTEND-skala (Barnsjukhuset i Philadelphias test av neuromuskulära sjukdomar hos spädbarn, The Children's Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders)

HFMSE-skala (Hammersmiths funktionella motoriska skala – utökad, Hammersmith Functional Motor Scale – expanded version)

Söker du resurser för föräldrar/vårdgivare?

Hitta dem här